Power BI מציגים:מנוי לתצוגה של דוח Power BI הרלוונטי למשתמש באופן ייחודי.

כלול שינויים במנוי שלך

בעת יצירת מנוי חדש, תראו אפשרות חדשה 'כלול את השינויים שלי' אם ביצעת שינויים בדוח (למשל, החלת מסננים או בחרת ערך פריסה). על ידי בחירה באפשרות כלול את השינויים שלי, תצוגת הדוח שנשלח לדואר האלקטרוני שלך יתפוס את כל השינויים שביצעת בפרטים הבאים: מסננים, פריסות, התאמה אישית של חזותיים, סינון צולב או הדגשה צולבת, פירוט מטה או פירוט למעלה, וכן זַרקוֹר.

באמצעות ביטול הבחירה באפשרות Include my changes  תיצור מנוי לדוח בתצוגת ברירת המחדל כפי שנוצרה על ידי מחבר הדוח. 

קישור דוא"ל גם לוכד את השינויים שלך

האימייל החוזר שתקבל בתיבת הדואר הנכנס שלך ימשיך להציג את הנתונים העדכניים ביותר שלך, אך כעת עם השינויים שהחלת על הדוח בעת יצירת המנוי. בעת בחירת עבור לדוח מגוף המנוי של הדואר האלקטרוני, תנווט לתצוגה של הדוח בשירות Power BI עם אותה קבוצת שינויים (כלומר, מסננים, פריסות וכו') שהוחלו כאשר יצרת את המנוי .

 

בעת ניהול המנויים שלך, תראה עמודת מצב חדש. אם בחרת 'כלול את השינויים שלי' כאשר יצרת את המנוי שלך לדוח Power BI, תראה את השעה והתאריך שבו מצב זה נקלט כאן.

 

כדי לקרוא עוד, אנא הכנסו לידיעה המקורית בכתובת הזאת.