כיצד ניתן לחזות נתונים?

 לפניכם סרטון המסביר חיזוי נתונים באמצעות רגרסיה ליניארית.

 


https://www.youtube.com/watch?v=8iqzFQ_nZI8