AWS חושפת את Fortuna, ספריה לכימות אי -ודאות (uncertainty quantification).

הערכה נכונה של חיזוי אי ודאות  היא בסיסית ביישומים הכוללים החלטות קריטיות. ניתן להשתמש באי ודאות כדי להעריך את מהימנות תחזיות המודל, להפעיל התערבות אנושית או להחליט אם ניתן לפרוס מודל בבטחה .

AWS מציגה את Fortuna, ספריית קוד פתוח לכימות אי ודאות. Fortuna מספקת שיטות כיול, כגון חיזוי קונפורמי, שניתן ליישם על כל רשת עצבית מאומנת כדי לקבל הערכות אי ודאות מכוילות. הספרייה תומכת עוד במספר שיטות היסק בייסיאניות שניתן ליישם על רשתות עצביות עמוקות הכתובות בFLEX. הספרייה מקלה על הפעלת מדדים ותאפשר למתרגלים לבנות פתרונות AI חזקים ואמינים על ידי ניצול טכניקות כימות מתקדמות של אי ודאות.

כדי לקרוא עוד+ דוגמאות קוד, אנא הכנסו ללינק הזה.