Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

יבמ מציגה פלטפורמה אנליטית חדשה מבוססת ענן מחשוב, המאפשרת לחברות שירותי תשתית ואנרגיה לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות לכל רוחב סביבת הפעילות בתחום האנרגיה.

הפתרון החדש מסייע בהסרת החסמים הפיננסיים שעיכבו עד כה את השימוש בכלי ניתוח אנליטי בתהליך ייצור האנרגיה, ההולכה וההפצה, תוך שהוא מסייע באספקת רמה חדשה של מודעות לתהליכי הפעילות, בעזרת ניתוח כמויות גדולות של נתונים.
חברות אנרגיה ותשתית ניצבות בפני אתגר האספקה הרצופה והאמינה של אנרגיה, במחירים נגישים, בשוק המאופיין בתחרות גוברת. כך, נוצר לחץ על התעשיה, עימו ניתן להתמודד רק בעזרת תובנות הנובעות מניתוח גמיש של כמויות גדולות של נתונים, המאפשרות מודרניזציה של הרשת ושיפור תהליכי ייצור החשמל.


מערכת IBM Insights Foundation for Energy החדשה, מספקת תמונה בת 360 מעלות, החל מרמת המשתמש הבודד ומקטע הרשת ועד למערכת החשמל כולה. המערכת מסופקת באופן מאובטח כשירות ענן, על גבי תשתיות SoftLayer של יבמ, ומשלבת כלי תוכנה לשילוב נתונים ותצוגה ויזואלית יחד עם יכולות אנליטיות מתקדמות. הכול, על מנת לאפשר קבלת החלטות טובות יותר הנוגעות לתהליכי תחזוקה ותיקונים. המערכת יודעת גם לחזות את דרישות צרכני החשמל באופן המאפשר שילוב מיטבי של חשמל ממקורות אנרגיה מחדשת. בצד כל אלה, תומכת המערכת בפיתוח תהליכי ניתוח אנליטי ייעודיים, התפורים על פי המאפיינים הייחודיים לכל מפעיל ומשתמש.


המערכת מובנית ומשולבת לניהול נכסי ציוד הייצור וההולכה, מאפשרת חיזוי משימות תחזוקה, עוקבת אחר תקינות הציוד, ומעריכה בזמן אמת סיכונים ותוצאות אפשריות. היא מסוגלת להציג את כל המידע הנוגע לנכס ייצור או תפעול ברשימה מרוכזת אחת, לרבות היסטוריית הנתונים הנוגעים לציוד זה, רשומות תחזוקה ונתונים אודות מצבו התפעולי. כך, ניתן לשפר את תהליכי התכנון, בניית מערכות, תפעול ותחזוקה, תוך שילוב נתונים הזמינים לשימוש פתוח יחד עם מידע קנייני של הגוף המפעיל. הפלטפורמה החדשה עשויה לסייע לחברות החשמל במעבר מניהול נכסים במתכונת מסורתית, המאופיינת בעלויות גבוהות ובדרישות זמן נכבדות, כאשר התיקונים ברשת מתבצעים על פי לוח זמנים קשיח, ללא תלות בשאלת אורך החיים החזוי של הציוד לאחר התיקון הזה – לגישה המבוססת על מידע וניתוח מתמיד של נתונים, המאפשר לבצע את התיקונים בדיוק במקום בו הם נדרשים.

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

הדף שלנו בפייסבוק

חדש בפורומים

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning