דירוג משתמשים: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
"לשימוש במערכות מידע נכונות היה תפקיד מכריע בהיווצרות המשבר", מנמ"ר הבנק העולמי לשעבר. כיום גוברת הדרישה בקרב משקיעים, בעלי מניות, בורסות, והציבור הרחב, להגברת השקיפות הניהולית והפיננסית בארגונים, צמצום ליקויים בארגון, גילוי מוקדם של סיכונים ודיווח בזמן אמת של כשלים בארגון.
גם השינויים המבניים שחלו בשוק ההון בשנים האחרונות (דרישות רגולטוריות חדשות בישראל ובעולם ופתיחת השוק למגוון מכשירים פיננסיים חדשים) הכשירו את הקרקע להפיכתו של תחום ניהול הסיכונים לגורם משמעותי ביותר. הקמה רוחבית של מערך ניהול סיכונים כולל ERM (Enterprise Risk Management) ותמיכתו במערכות מידע התומכות בניהול הסיכון, מדידתו וניטורו, יספקו כלים ניהוליים אשר יאפשרו מזעור אפקטיבי של הסיכונים להם הארגון חשוף.

מנחה: מר בעז ליבוביץ, מנהל אגף בקרת סיכונים, מזרחי טפחות

בין הדוברים:
חיים כהן, מנכ"ל כלל ביטוח אשראי
דב הלפרין, מנכ"ל HMS
אורן אלדד, מנכ"ל כלל פורקס
מיקי דורסמן, איש עסקים, בעלי קבוצת הפועל חולון בכדורסל לשעבר
אייל עצמון, סמנכ"ל שיווק, מנורה מבטחים פיננסים
מגי בראום, סגנית למפקח על הביטוח בשוק ההון, משרד האוצר
אייל סדובסקי, מנהל החוב הממשלתי, משרד האוצר
יתקיים בתאריך: 5/2/2009
מיקום: שרתון סיטי טאואר, רמת גן בין השעות 08:30- 14:30

תוכנית הכנס

בין הנושאים:

ניהול סיכונים פיננסיים,סיכוני אשראי פנימיים ואשראי ספקים:

זיהוי הסיכונים, שיטות מדידתם ובקרתם, ניהול תזרימי מזומנים

ותקציב ארגוני, עקרונות ניהול סיכוני אשראי בהתאם לדרישות

ועדת באזל 2, ניהול סיכונים במימון חוץ בנקאי, דירוג אשראי.

 

הטמעת מערכות IT לניהול סיכונים: בנייה ותחזוקה של מערכות בקרה ודיווח בחברה, ניהול הסיכונים התפעוליים ועמידה בהוראות באזל 2 והרגולאטור, יישום כלים מתקדמים לניהול סיכונים תפעוליים ומניעת מעילות והונאות.

 

ניהול סיכוני IT , אבטחת מידע ויצירת אסטרטגיית ניהול סיכוני מידע - Information Risk Management כחלק ממערך ניהול הסיכונים בארגון.

 

ניהול סיכוני השקעות בשוק משתנה:

הערכת סיכוני השקעות באפיקי חסכון לטווח ארוך וקצר, הגדרת נכסים

להשקעה, סיכונים עיקריים בניהול תיקי השקעות, מדידה של חשיפות

הארגון לתנודות בשערים וכימות החשיפות לסיכוני שוק.

 

מערכות לניהול סיכוני השקעות ושכלול של שוק ההון:

ניהול תיקי השקעות, זמינות אינפורמציה בשוק ההון

ושקיפות בדיווחים כספיים, מכשור פיננסי מתקדם לפיתוח

והרחבת המסחר, דיווח שוטף על רמת הסיכון אליה חשוף המוסד וכיו"ב.

 

ביצוע סקר סיכונים: שימוש במבחני מצוקה ובקרת תהליכים מוטי סיכון.

 

החזר ההשקעה מהטמעה ושימוש במערכות לניהול סיכונים: סקירת מערכות לניהול סיכונים בעלות ROI ותשואה מיידים.

לפרטים נוספים והרשמה:

 http://www.my.ifeel.co.il/event_biz/biz_more.asp?MagId=4&ConId=3830

הדף שלנו בפייסבוק

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning