Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
Business & Decision, ספקית בינלאומית מובילה של פתרונות מומחה בתחום ה-BI, ה-CRM וה-eBusiness הודיעה היום על השקתו של שירות חדש לארגונים. במסגרת השירות תאבחן החברה את מוכנות הארגון לניהול סיכונים ותאפשר לארגון לקבל אינדיקציה עד כמה הוא ערוך לפעול בסביבה עסקית משתנה.

לדברי מיכאל בן שבת, מנכ"ל Business & Decision ישראל, מדובר בכלי עזר משמעותי ביותר למנהל הכספים בארגון שאחראי באופן אישי לא רק לעמידת הארגון ביעדיו אלא גם לאיכותם ולנכונותם של הדיווחים שמפיק הארגון, לבניית תרחישים ולהוצאתן לפועל של המשימות הדרושות לביצוע.  

"במהלך המשבר הפיננסי ראינו כי ארגונים רבים ברחבי העולם הגיעו למצב של חדלות פירעון או כמעט קריסה מוחלטת ונזקקו לסיוע מאסיבי של המדינה. ארגונים אלה או שנבלעו על ידי ארגונים אחרים, או שהולאמו, אבל כולם חוו קיצוץ בהכנסות, ירידה בשווי המניות לצד הצורך לעמוד בהתחייבויות. ואם לא די בכך מחנק האשראי מקשה על השקעות במו"פ ועל מציאת אפיקי הכנסה חדשים", אומר בן שבת. "אמנם לא תמיד ניתן לחזות משברים ובטח שלא ניתן למנוע אותם, אבל היערכות מוקדמת עם תוכניות מגירה ועם כלים להוצאתן המיידית של תוכניות המגירה לפועל, שמות את הארגון בעמדת שליטה ובקרה".  

השירות החדש שמציעה Business & Decision לארגונים מבוסס על מתודולוגיה שפותחה בחברה הנשענת על הניסיון המצטבר שלה בעבודה מול אלפי ארגונים ברחבי העולם. מטרת האבחון לשלב את התכנון האסטרטגי עם נושאי התקציב והתחזיות.

האבחון בנוי מ-13 שאלות מקדימות שתשובה חיובית על חלק מהן מחייבת לעבור לאבחון מעמיק יותר הבנוי מסדרה של 100 שאלות מנחות. השאלות כולן נוסחו על ידי מומחי Business & Decision והן מתריעות על בעיות תהליכיות בארגון שאי הטיפול בהן יהווה מכשול עסקי. 

דוגמא לשאלות:

האם תהליך בניית התקציב בארגון הוא ארוך ויקר?

האם נתוני העבר זמינים ומשמשים את הארגון בעת התכנון והפיתוח העתידיים?

האם בניית התקציב היא תהליך מפורט שאינו מאפשר לייצר סימולציות גמישות?

האם מורכבותם של המימדים העסקיים מכתיבה את דרך ההסתכלות על התקציב? 

השאלון ממפה את האילוצים, את תהליך בניית התקציב, את המשתמשים בתקציב ואת  התורמים לו, את המימדים העסקיים, את הכללים וההתאמות שיש לבצע, את אופן הדיווח, את השימושיות, את מדדי הביצוע (KPI). האבחון בסופו של דבר יוצר אמת עסקית אחת המדרגת את הארגון על פי מידת מוכנותו לפעולה בסביבה עסקית משתנה.

מ-Business & Decision נמסר כי השירות החדש שמציעה החברה ייעשה ללא חיוב.  

הדף שלנו בפייסבוק

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning