Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
אחת הבעיות שצרכני מידע רבים נתקלים בהן היא חוסר האפשרות לקבל נתונים בצורה מהירה וגמישה או לחילופין אי האפשרות לנתח נתונים קיימים בצורה קלה וללא תלות בשרשרת המזון ה IT-יאית הקיימת בארגון.

השמת מערכות תובנה עסקית (BI) כרוכה בעלויות גבוהות מאד ובזמן ישום ארוך, דבר שמגביל את יכולת הארגון לספק כלי BI לכל צרכן מידע. 
בארגונים קטנים או בינוניים המצב חמור בהרבה כי בגלל המחיר הגבוה, השמת מערכת BI כלל אינה באה בחשבון.

רב משתמשי הקצה של מערכות ה-BI תלויים בתשתית הארגונית ובזמינות מערכות BI ולמעשה תלויים לחלוטין באפליקציות ה-BI ובחתכים (Views) שהארגון מספק להם. מידע נוסף, אחר או מיידי דורש התערבות IT דבר שאורך זמן רב ועולה כסף רב.  
תלות זו גורמת לכך שחלק נכבד מצרכני המידע כלל אינם נכללים בחוג " משתמשי ה-BI " ונאלצים להסתפק ב Excel, שהינו מצויין כגליון אלקטרוני אך חלש ככלי BI. 
כתוצאה מכך מובנית בארגון אי-יעילות אינהרנטית הפוגעת ביכולת התחרותית ובשפור היעילות התהליכית בארגון.

חברת SiSense פיתחה פתרון לבעייה ופתחה את Prism, תכנה המאפשרת בניית אפליקציות תובנה עסקית בשיטת ,Do-It-Yourself מיידית לאחר ההתקנה וללא צורך בתשתיות מיוחדות ובידע בתכנות.

Prism מתאימה לארגונים גדולים ולקטנים כאחד ומאפשרת למשתמשי מידע לבנות לעצמם ולעמיתיהם את המידע הדרוש להם בצורה היעילה, המהירה והגמישה ביותר וללא תלות ב-IT הארגוני.

Prismמאפשרת התחברות קלה למסדי נתונים שונים כגון: SQL Server, Oracle, MySQL, OLAP, Excel וכדומה ואינה דורשת ידע כלשהוא בתכנות SQL או MDX.

Prism ממירה את טבלת מסד הנתנונים למודל רב מימדי הנראה כמודל OLAP, אבל ללא הצורך בבניית קוביות OLAP.

התכנה מאפשרת חיבור מקבילי למסדי נתונים שונים ומתוכם מאפשרת, יצירת Dashboards מורכבים, אנליזות , דוחות, פילטרים ופונקציות מרובי מימדים וכל זאת ללא תכנות; רק בעזרת Drag-n-Drop.

השימוש בתכנה פשוט ולמעשה כל משתמש Excel יכול ליצור עימה שימושים המתעדכנים בזמן אמת כנגד מקור הנתונים.

התקנת התכנה היא מיידית Download and install)), עצמית לחלוטין ואינה דורשת שרת.

Prism מאפשרת לקצר את זמן בניית אפליקציות BI מחודשים רבים לשעות בודדות ובעלות זניחה לעומת בנייתן בשיטה המסורתית. בניית אפליקציות BI אורכת מדקות, לאפלקציה פשוטה, ועד שעות לאפליקציות מורכבות. משמעות יכולת זו היא שצרכני המידע יכולים לשנות את ניתוח המידע ואת חתכיו בצורה דינמית ומיידית בהתאם לצרכיהם הם ולא לפי מה שהמערכת המרכזית מספקת.

יכולת זו פותחת בפני משתמשי Prism אופקים חדשים ומאפשרת להגדיל את חוג צרכני התובנה העסקית בצורה משמעותית ובעלות מזערית וכתוצאה מכך לשפר את היעילות הארגונית.

Prism נמצאת בשלב הביטא ונתנת להורדה ב- www.sisense.com

הדף שלנו בפייסבוק

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning