Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
מאת: אסף בר, מנכ"ל Eternity
בעידן חדש זה של ה IT, העסקים תלויים בטכנולוגיה במידה כזו, עד שיכולתה של מחלקת ה IT  לספק את רמות השירות המצופות משפיעה ישירות על הביצועים העסקיים של החברה. חשוב מאוד שארגונים יזהו, ינהלו וייעלו את כל השינויים המתרחשים בתחום כדי לתחזק את כל רמות השירות עליהן הם מסתמכים כעסקים. לכן, אין זה מפתיע שיישור הקו בין רווחיות החברה והוצאותיה על IT נמצא בראש סדרי העדיפויות של מנהלים ברוב החברות. כיום יש צורך ממשי מאוד במדדים ברורים למדידת העלויות והיעילות של התהליכים העסקיים החשובים ביותר של החברה המתאפשרים בזכות IT.

ההיגיון הבריא קורא לרכישת (או בניית) בסיס נתונים לניהול תצורות (CMDB), אולם זהו רק חצי מהסיפור. חברות נדרשות עדיין להתמודד עם האתגר של הפיכת נתונים תפעוליים הקשורים לניהול השירותים והנכסים למידע מודיעיני עסקי בעל משמעות שיאפשר ניתוח של המדדים ויספק תמונה מאוחדת של העסק. ארגונים צריכים להיות מסוגלים לצפות בנתונים בחתכים שונים שיאפשרו לזהות קשרים נסיבתיים או מגמות חוזרות שאי-אפשר לראות בדו"חות סטטיסטיים. מחקר של META Group, למשל, מראה ששרתים רבים עובדים פחות מ-25% מהיממה בשל ניהול לקוי של משאבי ה IT.

כדי שארגון יצליח, הוא זקוק לארכיטקטורה מעשית המתייחסת לצורכי ניהול המשאבים והשירותים בתחום ה IT . במילים אחרות, ניהול יעיל של השינוי ברמות השירותים והמשאבים יספק את התמיכה הפרואקטיבית הדרושה להפחתת מקרים של כשלי מחשוב, לשיפור רמות השירות ושביעות רצון הלקוחות ולהורדת העלויות הקבועות והמשתנות.

מאמר זה בוחן את המקרה העסקי של יישום פתרון תבונה עסקית לצורך ניתוח נתוני ניהול הנכסים והתצורות של הארגון.

הצורך במדדים

ביצועי ה IT נמדדים בדרך כלל במונחים של הסכמי רמת שירות (SLA) ועלות בעלות כוללת (TCO). שתי שיטות אלה מועילות מאוד לניהול יומיומי ולתכנון האסטרטגי. ואולם, כדי להבין את היעילות האמיתית של ה IT במונחים עסקיים, יש צורך לבנות מדדים שיקשרו KPI עסקיים ברמה הנקודתית לפלטפורמות המחשוב שלהן הם מתייחסים.

לדוגמה, META Group בדקה שישה מוסדות פיננסיים קמעונאיים, וזיהתה שעלויות ה IT של ניהול לקוח אחד היו בין 14.75$ (במקרה הגרוע ביותר) ל-9.80$ (במקרה הטוב ביותר). ניתוח זה קבע שניתן להגיע לחסכון מדהים של  25% בעלויות על ידי רכישת משאבים, התייעלות, וניהול פיננסי של ה IT  בכל רחבי הארגון.

ללא הוספה של יכולות ניתוח כאלו למערכת ניהול משאבי ה IT , הארגון:

 • לא יוכל להבין את העלויות, תזרים המזומנים, התקציבים, ולא יוכל להקים מערכת אמינה שתקצה את עלויות IT למחלקות השונות.
 • יהיה בעמדת מו"מ חלשה בחוזים.
 • לא יוכל להבין את המתאם בין IT לבין היעדים העסקיים.
 • לא יוכל לחזות את השימוש במשאבים בצורה יעילה ולנטר אותו, ולפיכך לא יוכל לזהות משאבי IT שלא נעשה בהם שימוש ראוי.

ניהול משאבי IT

עובדי מחלקות ה IT  זקוקים למבט מעמיק ומקיף שיספק לעסק את המידע הדרוש לו ובמקביל יאפשר לשפר את היעילות התפעולית, וזאת על מנת  להפחית את העלויות ולהמשיך לספק שירות ברמה הולמת . קיומם של מדדים מובילים חשובים לשרידות הארגון ומבטיחים בהירות שקיפות ,והבנת כל העלויות הכרוכות.

להלן דוגמאות לחלק מהמדדים אותם חשוב לדגום בפעילות השוטפת של ה  IT  בכל הארגונים :

מדידה וניהול רמת שירות

כדי שהסכמי רמת שירות (SLA) יהיו יעילים, חשוב לנטר ולמדוד אותם. ה-ITIL מציין:

"אין לכלול ב-SLA דבר שלא ניתן לפקח עליו ולמדוד אותו בנקודה מוסכמת. זוהי נקודה חשובה מאוד, היות שהכללת פריטים שאינם ניתנים לפיקוח תוביל כמעט תמיד למחלוקות ולאובדן האמון בתהליך ה-SLA".

רמת מידע זו מספקת יתרונות כגון:

 • איכות השירות והניסיון
 • מיקוד תהליכי ההמשכיות של שירותי המחשוב
 • תמונה ברורה יותר של היכולת הנוכחית של טכנולוגיות המידע
 • מידע טוב יותר לגבי השירותים השוטפים
 • העסק יכול להיות גמיש יותר כיוון שישנה הבנה טובה יותר של התמיכה שמספקות טכנולוגיות המידע
 • שיפור שביעות רצון הלקוחות
 • שיפור האבטחה

מדידת אומדן עלויות והוצאות שירותים ותחזוקה

מדידת הוצאות על תחזוקה ושירותים הינם נושא חשוב בהתנהלות ה IT.
גישה אנליטית ל-CMDB מאפשרת להבין את עלויות התחזוקה הצפויות, את ההוצאות על רישוי ואת עלויות ההחלפה. פרופילי החזרי העלויות ואומדני ההוצאות מוכיחים את עצמם כמדויקים.

מדידת ציות  

יותר ויותר עסקים אינם עומדים בחוקי זכויות יוצרים ובתקנות ציות. ארגונים חייבים כיום למלא אחר התחייבויות חוקיות ולעקוב אחר כל המשאבים החוקיים והבלתי חוקיים בעסק. לא מספיק להצהיר על חוסר ידיעה באמצעות ניהול מחשוב  כושל. אי-ידיעה מהווה עבירה לא פחות מרכישת תוכנות פיראטיות.

מדידה וניהול קיבולת

ניתוח יעיל של ה-CMDB מלווה ביכולת לחשב את הקיבולת באמצעות שאלות כגון:

 • אילו משאבים יש לנו?
 • כיצד נשתמש במשאבים אלה בשנה הבאה ובחמש השנים הבאות?
 • מה הסטייה בין הקיבולת הממשית לבין החזויה?

הגישה הפרואקטיבית

מאמר שפורסם ב-Information Age מסווג את רמות הבשלות של חברות שונות בעולם של ניהול תצורות ומשאבי מחשוב לשלושה שלבים:

 1. השלב ההתחלתי: חברות יוצרות בסיס נתונים נכון של כל המשאבים והציוד שלהן באמצעות תהליכים וכלים שונים.
 2. השלב השני: לוכדים את כל מחזור החיים של המשאב, מרכישתו ועד השלכתו.
 3. השלב השלישי: תחום זה מתייחס לשימוש פרואקטיבי במידע הניהולי הזמין כדי לאפשר קבלת החלטות יעילה.

לפי מאמר זה, 60% מהחברות עדיין נמצאות בשלב ההתחלתי, 30% בשלב השני, ואילו פחות מ-10% מהן יוכלו לבצע ניהול משאבים פרואקטיבי.

חברות השואפות לבצע ניהול פרואקטיבי של תצורות ומשאבים זקוקות ליותר מאשר ניתוח פשוט בנקודת זמן מסוימת, הן צריכות להשוות את ההוצאות החזויות להוצאות הממשיות לאורך זמן, לנתח את פרקי הזמן עד ליציאת המשאבים מכלל שימוש, לשפר את מצב הציות ורישיונות התוכנה שלהן, לערוך תחזיות של פקיעת תוקף חוזים, והתפלגות עלויות לפי נתונים גיאוגרפיים ופעילות.

סיכום

מאמר זה בחן כמה מרכיבי המפתח בדרך ליישום יכולת של תבונה עסקית(BI), שתתמוך בניהול תשתיות ה-IT של כל חברה שהיא. בארגון פרואקטיבי, פיתוח ותחזוקת ארכיטקטורת המידע הזאת תוכל לממן את עצמה כחלק מעלות הבעלות הכוללת (TCO), וניתן יהיה להגיע לרמות חיסכון  גבוהות , יש אומרים למעלה מ 25%.

 

הדף שלנו בפייסבוק

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning