bi analyst

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
חברתInformatica (NASDAQ:INFA), הספקית העצמאית המובילה של תוכנות ושירותים להטמעה של נתונים ארגוניים, פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2008 ושל שנת הכספים כולה. 

ברבעון הרביעי של 2008 הסתכמו ההכנסות ב-124.4 מיליון דולרים, עלייה של 9 אחוזים בהשוואה ל-113.9 מיליון דולרים ברבעון הרביעי של שנת 2007. ההכנסות מדמי רישוי הסתכמו ברבעון הרביעי ב-57.2 מיליון דולרים, עלייה של 4 אחוזים בהשוואה ל-54.9 מיליון דולרים ברבעון הרביעי של 2007. ההכנסות התפעוליות על פי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (GAAP) הגיעו ברבעון הרביעי ל-39.5 מיליון דולרים, עלייה של 98 אחוזים בהשוואה ל-20 מיליון דולרים ברבעון הרביעי של 2007. בשל תנודות בשערי המטבע, הרווחים לרבעון ירדו ב-5.6 מיליון דולר וההכנסות מפעולות ירדו ב-1.6 מיליון דולר.  

בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2008, הסתכמו ההכנסות ב-455.7 מיליון דולרים, עלייה של 16 אחוזים בהשוואה ל-391.3 מיליון דולרים בשנת 2007. ההכנסות מדמי רישוי לשנת 2008 הסתכמו ב-195.8 מיליון דולרים, עלייה של 12 אחוזים בהשוואה ל-175.3 מיליון דולרים בשנת 2007.  

הרווח התפעולי לפי כללי GAAP הסתכם בשנת 2008 ב-84.2 מיליון דולרים, עלייה של 78 אחוזים בהשוואה ל-47.4 מיליון דולרים בשנת 2007. הרווח הנקי לפי כללי GAAP הסתכם ב-2008 ב-56 מיליון דולרים, שהם 58 סנטים למניה מדוללת, בהשוואה ל-54.6 מיליון דולרים שהם 57 סנטים למניה מדוללת ב- 2007.  
 

"אנו מרוצים עם התוצאות התפעוליות של הרבעון האחרון לשנת 2008. התוצאות מדגימות את המשמעת התפעולית בה נוקטת אינפורמטיקה על מנת שתוכל לנווט בבטחה בסערה הכלכלית. נמשיך באסטרטגיה שלנו ונתמקד בהכנסות תפעוליות ברבעונים הבאים", אמר סוהאייב עבאסי, היו"ר והמנכ"ל של Informatica. 

ינאי מילשטיין, מנהל Data Integration Israel  מקבוצת אמן מחשבים, אמר: "אנו רואים המשך גידול שנתי דו-ספרתי בהכנסות של אינפורמטיקה. זו הוכחה לכך שארגונים מבינים כיום כי הטכנולוגיה של אינפורמטיקה תורמת לחיסכון כספי ניכר ומהיר. גם בישראל הצמיחה נמשכת: לקוחות ותיקים ממשיכים להביע אמון בנו ולקוחות חדשים מצטרפים כל העת". 

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

הדף שלנו בפייסבוק

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning