bi analyst

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

סך הכנסות ברבעון השלישי של 2014 היו $ 250,400,000, גידול של 6 אחוזים מ$ 235,400,000 ברבעון השלישי של 2013. הכנסות תוכנה היו $ 100,600,000, גידול של 1 אחוז מ$ 99,800,000 ברבעון השלישי של 2013. בתוך הכנסות מתוכנה, הכנסות מרישיונות היו $ 82,700,000 לרבעון השלישי של 2014 בהשוואה ל88.0 מיליון דולרים ברבעון השלישי של 2013, והכנסות מנוי ירדו ב- 17.9 מיליון דולרים, עלייה של 52 אחוזים משנה לשנה.

רווח מפעולות ברבעון השלישי של שינה 2014, המחושב בהתאם לכללי חשבונאות מקובלות בארה"ב (GAAP), היה 33.4 מיליון דולרי עלייה של 23 אחוזים מ$ 27,200,000 ברבעון השלישי של 2013.

רווח נקי GAAP ברבעון השלישי של 2014 היה 22.8 מיליון דולרים, עליית 119 אחוזים מ$ 10,400,000 ברבעון השלישי של 2013, ורווח נקי GAAP למניה בדילול היה 0.21 $, עד 133 אחוזים מ0.09 דולרים למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2013 .

הכנסות non-GAAP מפעולות ברבעון השלישי של 2014 היו $ 52,600,000, לעומת 54.0 מיליון דולרים ברבעון השלישי של 2013. רווח נקי non-GAAP לרבעון השלישי של 2014 היה $ 37,300,000, עליה של אחוז מ$ 37,100,000 בשלישי רבעון של שנת 2013 ובסיס non-GAAP רווח נקי למניה בדילול היה 0.34 דולרים, עלייה של 3 אחוזים מ0.33 $ למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2013. תוצאות שאינן לפי GAAP להוציא הוצאות והטבות מס הקשורים להפחתה של טכנולוגיה שנרכשה ונכסים בלתי מוחשיים , בניית הוצאות תפעוליות הקשורות למהלך מטה, רכישה וחיובים אחרים, הוצאות מס הקשורות לאינטגרציה רכישה, והתגמול מבוסס מניות.השלמה של GAAP תוצאות לתוצאות non-GAAP כלול להלן.

לתקופה של תשעה החודשים שהסתיימה בספטמבר 30, 2014, סך הכנסות היו $ 744,200,000, עלייה של 11 אחוזים מ$ 672,100,000 בתשעה החודשים הראשונים של שנת 2013 הכנסות תוכנה בתשעת החודשים הראשונים של 2014 היו $ 307,100,000, עליה של 10 אחוזים מ$ 279,200,000 בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 במסגרת הכנסות תוכנה, הכנסות מרישיונות היו $ 258,500,000, עליה של 5 אחוזים מהשנה לשנה, וההכנסות מנויים היו $ 48,600,000, עליה של 48 אחוזים משנה לשנה. הכנסות GAAP מפעולות בתשעת החודשים הראשונים של 2014 היו 104.0 מיליון דולרים, עלייה של 34 אחוזים מ$ 77,800,000 בתשעה החודשים הראשונים של הכנסה 2013. GAAP נקי בתשעת החודשים הראשונים של 2014 על 70.5 מיליון דולרים, עלייה של 52 אחוזים מ$ 46,500,000 ב בתשעת החודשים הראשונים של 2013, והרווח נקי GAAP למניה בדילול היו 0.63 $, עד 50 אחוזים מ0.42 דולרים למניה בדילול מלא בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 ההכנסות non-GAAP מפעולות בתשעה החודשים הראשונים של 2014 היו $ 163,900,000, עלייה של 8 אחוזים מ$ 151,800,000 בתשעה החודשים הראשונים של שנת 2013 רווח נקי Non-GAAP הסתכם בתשעה החודשים הראשונים של 2014 היה $ 115,400,000, עלייה של 9 אחוזים מ106.0 מיליון דולרים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 וnon-GAAP הכנסה נטו ל מניה בדילול מלא היה 1.04 $, עלייה של 9 אחוזים מ0.95 $ למניה בדילול מלא בתשעת החודשים הראשונים של שינה 2013.

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

הדף שלנו בפייסבוק

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning