Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

Informatica, מנהלת  נתוני ענן ארגוני, הודיעה כי הגישה הודעת רישום בטופס S-1 לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC") המתייחסת להצעה הנפקה ראשונית לציבור של  המניות הרגילות שלה.

טרם נקבעו מספר המניות וטווח המחירים להצעה המוצעת. Informatica הגישה בקשה לרשום את המניה הרגילה שלה בבורסה בניו יורק תחת סמל הסימון "INFA".

הצהרת רישום בטופס S-1 הנוגע לניירות ערך אלה הוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית אך טרם נכנסה לתוקף. אין למכור ניירות ערך אלה, ואף לא להתקבל הצעות לרכישה, לפני מועד הצהרת הרישום. 

מובילים את ההנפקה גולדמן סאקס, JP Morgan ובנקים נוספים.

המקור: אתר אינפורמטיקה בכתובת הזאת.

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

הדף שלנו בפייסבוק

חדש בפורומים

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning