Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
חברת אינפורמטיקה הודיעה כי תפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השני 2006, ב20 ליולי השנה בשעה 16:00, שעון מזרח ארה"ב.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
חברת אינפורמטיקה הודיעה כי ארל פריי, סמנכ"ל בכיר ומנהל הכספים של אינפורמטיקה, יציג מבט על חברת אינפורמטיקה בפורום המשקיעים הטכנולוגים, ביום שלשי 20.6.2006.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
הפרס ניתן לשבעה אירגונים ברחבי העולם, אשר השיגו ערך רב ממוצרי אינפורמטיקה.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
חברת Informatica הודיעה על Informatica Virtual Academy.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
חברת אינפורמטיקה הודיעה כי על הראשון מבין התחברויות לספקי שירותים לפי דרישה (SAAS) וזאת עם התחברות לSalesforce.com.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
חברת אינפורמטיקה הודיעה כי האתר הידוע, למכירת ביטוח רכב Insurance.com בחר באינפורמטיקה.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

 חברת Informatica הכריזה על PowerCenter 8.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
אינפורמטיקה מדווחת תוצאות כספיות לרבעון הראשון 2006 המסתיים ב31.3.2006.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
אינפורמטיקה הודיעה כי תפרסם את הדוחות הכספים לרבעון הראשון, ב20 באפריל בשעה 16:00, שעון מזרחי ארה"ב.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
הדגש הוא על מפת דרכים טכנולוגית חדשה וכן הובלה של נושא איכות מידע.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
חברת אינפורמטיקה הודיעה כי בריאן ג'נטיל הצטרף לשורותיה כסמכ"ל ומנהל שיווק ראשי שיהיה אחראי על נושאי השיווק בכל רחבי העולם.

הדף שלנו בפייסבוק

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning