Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה26.10.2017 תתקיים ועידת Data Science של Datahack.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה6.11.2017 יתקיים מפגש חודש נובמבר 2017 של קבוצת Data Platform.

דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active

בתאריך ה10.9.2017 יתקיים מפגש בנושא אגריגציות בElastic-מה חדש בגרסא 6.0.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

ביום שני, 11 בספטמבר 2017 יתקיים כנס לקוחות קליקוויו ישראל.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה18.9.2017 יתקיים מפגש בנושא שיטות לניתוח מידע על ציר הזמן.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה28.8.2017 יתקיים מפגש בנושא נושאים מתקדמים בClustering.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה2.10.2017 יתקיים מפגש אוקטובר 2017 של קבוצת Data Platform.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה13.9.2017 יתקיים מפגש בנושא Machine learning ושפת Wolfram.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

נס זכתה במכרז של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ותקים ותתפעל מאגר מידע מרכזי בתחום הבטיחות בדרכים, כך נודע לאנשים ומחשבים. המאגר יוקם וינוהל על ידי עובדי הרשות, אולם התחזוקה וההקמה שלו יהיו במיקור-חוץ על ידי נס. היקפו הכספי של הפרויקט יעמוד על מיליוני שקלים.

דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active

בתאריך ה24.7.2017 יתקיים מפגש בנושאים מתקדמים בApache Spark.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך 7.8.2017 יתקיים מפגש אוגוסט 2017 של קבוצת DATA PLATFORM.

הדף שלנו בפייסבוק

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning