Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה18.8.2020 יתקיים מפגש בנושא בניית סביבות ML עם AzureML.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה10.8.2020 תתקיים סדנא מיוחדת ללימוד פייתון.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה9.8.2020 יתקיים מפגש בנושא העתיד של אנליטיקה עם Azure Synapse Analytics.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

מחר , ה22.7.2020 יתקיים מפגש בנושא שירותי האוטומציה של Machine Learning הקיימים בAzure.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה27.7.2020 יתקיים מפגש DataTalks #31, הבנה של Overfitting בMachine Learning.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה22.7.2020 קבוצת Data Platform תקיים מפגש בנושא SQL Knowledge Graph.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה16.7.2020 יתקיים מפגש יולי 2020 של קבוצת Data Platform Meetup Israel.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

נודע לנו שדודו בצ'ינסקי מונה למנהל מחלקת ה--BI והאנליטיקה בחברת פרטנר.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה28.6.2020 יתקיים מפגש נוסף של קבוצת Data Platform והפעם בנושא Temp DB.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך ה16.6.2020 יתקיים כנס Put AI to Work.

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

בתאריך 17.6.2020 יתקיים מפגש יוני 2020 של Data Platform והפעם מה הדרך הטובה ביותר להתקין SQL Server.

הדף שלנו בפייסבוק

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning